Accountancy

Opbouw van de opleiding

De opleiding Accountancy duurt 4 jaar. Vanaf dag 1 maak je kennis met het werk van de financieel professional. Je gaat aan de slag met vragen uit de praktijk waar jij een oplossing voor vindt. De eerste anderhalf jaar volg je samen met studenten Finance & Control, waardoor je eventueel kunt switchen naar die opleiding.

Ga je in Breda studeren, dan volg je het eerste blok ook met studenten Bedrijfskunde en Human Resource Management. En kun je eventueel voor een van die opleidingen kiezen.

Bekijk de video waarin een docent vertelt over zijn rol als coach.

Basis

De propedeuse bestaat uit 4 perioden van 10 weken. De eerste periode is oriënterend. Je behandelt veel onderwerpen waar je later in de opleiding dieper op ingaat. Je benadert deze onderwerpen vanuit de 4 opleidingen. En werkt vraagstukken uit vanuit verschillende rollen, zoals administrateur, adviseur en auditor. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. In jaar 1 moet je minimaal 52 studiepunten halen om naar jaar 2 te gaan.

Verdieping

Het tweede jaar bestaat uit 2 semesters van 20 weken. Je gaat op zoek naar een vraagstuk uit de praktijk in een internationale context. En je specialiseert je in Accountancy. In jaar 3 loop je een half jaar stage bij een accountantskantoor. In jaar 4 volg je een verplichte minor om je te specialiseren. In deze minor kies je uit 3 richtingen en bereid je je voor op de landelijke Over-All-Toets. Het tweede semester staat in het teken van het afstuderen.

Vakkenoverzicht

1-ejaars vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Vraagstuk 1: als organisatie het verschil maken x
Vraagstuk 2: processen inrichten en vastleggen x
Vraagstuk 3: resultaten en doelstellingen x
Vraagstuk 4: werkwijze en/of doelstellingen aanpassen x
2-ejaars vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Vraagstuk 5: een buitenlandse bedrijfsactiviteit starten en bestaande activiteiten beheersen x x
Vraagstuk 6a: de financiële verslaglegging verantwoorden naar stakeholders x
Vraagstuk 6b: oordelen over de jaarrekening x
3-ejaars vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Vraagstuk 7a: de financiële verslaglegging van verschillende bedrijven van een cliënt verantwoorden + Vraagstuk 7b: praktijkgericht onderzoek x
Stage RA of Vraagstuk 7b: praktijkgericht onderzoek + Vraagstuk 8: adviseren voor de toekomst x
Stage AA of Stage RA x
Stage AA of Vraagstuk 7b: praktijkgericht onderzoek + Vraagstuk 8: adviseren voor de toekomst x
4-ejaars vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor Accountancy, 3 richtingen: * Accountant-administratieconsulent (AA) * Registeraccountant (RA) voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) * Registeraccountant (RA) voor organisaties van openbaar belang (OOB) x x
Over-All-Toets (OAT) x x
Afstudeeropdracht x x

Toelichting vakkenoverzicht

In het eerste jaar staan de beroepsvraagstukken centraal. Je doet kennis op over bijvoorbeeld bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie en recht. En je leert bijbehorende vaardigheden aan. In jaar 2 leer je meer over het werk van een Accountants-administratieconsulent (AA) en van een Registeraccountant (RA). Om je te oriënteren op je stage loop je 1 week mee in de praktijk. In jaar 3 kies je voor een AA-stage of RA-stage. Loop je een AA-stage, dan rond je je praktijkonderzoek af in het tweede blok van jaar 3. Doe je een RA-stage, dan rond je het af in het laatste blok.

Je volgt projecten, lessen en gastcolleges. Als derdejaars- en vierdejaarsstudent volg je de Witlox-lezing. Deze is verplicht voor zowel Accountancystudenten als studenten Finance & Control. Bekijk onderstaande video om meer te weten te komen over deze lezing.