Het Netwerk Werken met Risicojongeren is een landelijk netwerk voor en door sociale professionals werkzaam in disciplines zoals jongerenwerk, jeugdzorg, GGZ, maatschappelijk werk, onderwijs, arbeidstoeleiding, justitie en politie. Het Netwerk is in 2008 opgericht op initiatief van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool.

Doelen Netwerk

Het Netwerk Werken met Risicojongeren streeft 3 doelen na:

  • de prestaties en standpunten van professionals zichtbaar maken in maatschappelijke en beleidsdiscussies over risicojongeren
  • het uitwisselen van kennis tussen professionals onderling, hun instellingen en andere ge├»nteresseerden
  • het verbeteren van de samenwerking en aansluiting tussen instellingen en professionals

Blijf op de hoogte

Het Expertisecentrum Veiligheid fungeert als spil voor bovenstaande doelen. Het organiseert activiteiten zoals masterclasses en beheert het adressenbestand. Momenteel heeft het netwerk circa 700 leden.

Daarnaast is er een LinkedIn groep actief onder de naam Netwerk Werken met Risicojongeren. Hier is informatie over activiteiten beschikbaar en leden van het Netwerk kunnen er contact leggen met elkaar.

Heeft u interesse om lid te worden van het Netwerk Werken met Risicojongeren? Stuur dan een mail met NAW-gegevens, mailadres, functie en organisatie naar ons secretariaat met als onderwerp: Netwerk Werken met Risicojongeren. Als lid krijgt u informatie over activiteiten op het vakgebied en ontvangt automatisch de digitale nieuwsbrief van het Expertisecentrum Veiligheid.