Nieuws

Avansopinie actualiteit: Sleepwet achter de feiten aan

21 maart 2018, door Avans Hogeschool

In de aanloop naar het referendum over de ‘Sleepwet’ ging het vooral over privacy. Maar de Wiv-wet omvat veel meer om onze veiligheid te waarborgen. Beste overheid: focus op het grotere geheel en laat onschuldige burgers met rust.

Lees verder

Avansopinie actualiteit: #MeToo hulpverlening zonder grenzen

28 februari 2018, door Avans Hogeschool

#MeToo is een maatschappelijke beweging die een cruciale rol speelt bij het agenderen van de problematiek van seksueel overschrijdend gedrag. Maar het is verre van wenselijk dat die beweging zowel optreedt als aanklager als rechter en daardoor hetzes creëert die potentieel meer schade kunnen toebrengen dan het behalen van het uiteindelijke doel dat wordt beoogd. Laat ik voorop stellen dat seksueel overschrijdend gedrag ten allen tijde moet worden bestreden, maar in de strijd hiertegen mag zorgvuldigheid nooit uit het oog verloren worden.

Lees verder

Extra editie Avans Open College: Ondermijning van de gemeenteraad

12 januari 2018, door Avans Hogeschool

In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Emile Kolthoff, lector Ondermijning van Avans Hogeschool en Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) waarschuwden afgelopen zomer al voor ondermijning rondom de verkiezingen. De boodschap: het is zeer denkbaar dat criminelen pogen politieke invloed te winnen door te infiltreren in de gemeenteraad.

Lees verder

Opinie: Wees zuinig op professionals bij de aanpak van geweld

11 december 2017, door Avans Hogeschool

Hoewel de criminaliteitscijfers dalen is het niet te veel gezegd dat onze samenleving kampt met een enorm geweldsprobleem. En dan heb ik het niet per se over vandalisme of liquidaties in de wereld van de georganiseerde misdaad. Het blijkt namelijk dat het meeste geweld dat bij instanties in beeld, komt zich afspeelt tussen slachtoffers en geweldplegers die elkaar kennen, sterker nog die een afhankelijkheidsrelatie met elkaar onderhouden.

Lees verder

Digitale competentieontwikkeling in het veiligheidsdomein moet veel meer ruimte krijgen

10 oktober 2017, door Avans Hogeschool

Om de Nederlandse samenleving digitaal actief én veilig te maken, moet digitale competentieontwikkeling veel meer aandacht krijgen. Zeker in het veiligheidsdomein is het vereist dat professionals ruimte krijgen en pakken om ‘verantwoord te experimenteren’ met nieuwe technologie. Daarvoor pleit Avanslector Digitalisering en Veiligheid Ben Kokkeler.

Lees verder