lectoraten

Balanceren tussen dwang, drang en veiligheid

Balanceren tussen hulp aan en vrijheid van het individu en zorg voor veiligheid van diens omgeving.

Meer informatie

Digitalisering en Veiligheid

Het lectoraat richt zich op de gevolgen van digitalisering voor de veiligheid van de maatschappij.

Meer informatie

Integrale Veiligheid

In sommige wijken versterken problemen elkaar. Samenwerking in de veiligheidsketen is belangrijk.

Meer informatie

Ondermijning

Het begrip ondermijning is onlosmakelijk verbonden aan georganiseerde criminaliteit.

Meer informatie

Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties

In situaties van afhankelijkheid kan zich geweld voordoen. Hulpverleners staan daarbij voor uitdagingen.

Meer informatie

Veiligheid, Openbare orde en Recht

Partijen binnen de veiligheidsketen hebben speelruimte bij hun optreden bij bedreigingen van de veiligheid.

Meer informatie