KENNIS


DICHTBIJ.


Groeien begint met kennis

Het hbo streeft naar een onderwijspraktijk gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Maar vaak is onduidelijk hoe je deze kennis benut in het onderwijs. Om de kloof te overbruggen voert het lectoraat Brein en Leren praktijkgericht onderzoek uit.

Onderzoek in de hbo-onderwijspraktijk

Uitgangspunt zijn breed gedragen vragen die docenten hebben over de verbetering van hun onderwijs. We onderscheiden 2 programmalijnen:

  • een lijn gericht op interventies die op het kritisch denken bij studenten bevorderen
  • een lijn gericht op interventies die de motivatie van studenten verhoogt en de prestaties verbeteren, met name in de propedeuse

Voor beide programmalijnen geldt dat de interventies gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis over de manier waarop het brein informatie verwerkt. We identificeren kansrijke interventies waarvan we de effecten vervolgens toetsen binnen onze opleidingen. De resultaten van het onderzoek vertalen we daarna naar onderwijsproducten die breed inzetbaar zijn en eenvoudig te implementeren voor docenten en onderwijskundigen. Ook delen we de opgedane kennis actief door vakpublicaties, door bijdragen aan conferenties en door een bijdrage te leveren aan professionaliseringsactiviteiten die de deskundigheid van docenten en adviseurs moeten bevorderen.

Samenwerking

Omdat het onderzoek plaatsvindt in de onderwijspraktijk werken we nauw samen met docenten, met academiedirecteuren, met onderwijskundig medewerkers en met medewerkers van de werkgroep Brein en Leren. Deze samenwerking stelt ons in staat om kennisvragen te inventariseren en om kennis uit het lectoraatonderzoek terug te laten vloeien naar de praktijk. Verder werken we samen met collega-lectoraten binnen en buiten Avans en met de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam.