Nieuws

Tweede prijs voor onderzoek Avans en Saxion Medical Robotics

1 december 2017, door Avans Hogeschool

Door de inzet slimme, robotische systemen kan de druk op de ouderenzorg de komende jaren verlicht worden. Hierdoor kunnen ouderen langer zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen.

Lees verder

Lector Karel Spee neemt afscheid

9 november 2017, door Avans Hogeschool

Na 4 jaar neemt lector Karel Spee afscheid van het lectoraat Solar Productietechnologie en Equipmentontwikkeling.

Lees verder

Avans Open College Energietransitie en de rol van de burger

31 oktober 2017, door Avans Hogeschool

We zitten midden in de energietransitie en de omslag naar duurzame bronnen zoals wind- en zonne-energie is een dagelijks terugkerend onderwerp in de media. Om de noodzakelijke transitie in onze maatschappij te maken is het van groot belang om die energie zoveel mogelijk uit duurzame bronnen op te wekken. Zo zijn er al een groot aantal initiatieven met als doel het aandeel van opgewekte duurzame energie te vergroten. Zoals in de vorm van zonneweides en -panelen bij bedrijven en particulieren, maar ook windmolens langs de snelweg en op zee, biomassacentrales en elektriciteit uit waterkracht. De vraag is of dit voldoende is om aan alle ambities die overheden nastreven te kunnen voldoen en welke rol burgers hierin spelen. Tijdens het Avans Open College in 's-Hertogenbosch geeft lector Jack Doomernik hierin meer inzicht.

Lees verder

Duurzame demowoningen voor particuliere eigenaren

31 augustus 2017, door Onderzoek

Het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland heeft het project EnergieNeutraal Levensloopbestendig Bouwen (ENLEB) goedgekeurd.

Lees verder

Gigantische duurzame uitdaging voor bouwsector

30 augustus 2017, door Avans Hogeschool

Dat we duurzamer moeten gaan leven, staat voor de meeste mensen – gelukkig – inmiddels wel vast. Maar hoe dat precies moet worden aangepakt?

Lees verder

Volgen

Laat uw onderzoek doen door dit Expertisecentrum