DE TOEKOMST


IS BEGONNEN.


Groeien begint met kennis

De voorraad fossiele brandstoffen raakt op. Duurzame energiebronnen zijn essentieel. Het Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI) verricht praktijkgericht onderzoek op het gebied van techniek met aandacht voor energievoorziening.

Het onderzoek van EDI is gericht op sociaal technologische vraagstukken uit de maatschappij. Deze dragen bij aan de verduurzaming van de samenleving. Met name de gebouwde omgeving en de duurzame maakindustrie. Doel is om duurzame leefomstandigheden te creëren. Voor nu en voor de toekomst. Met technische en procesinnovaties.

Kennis verbreden

Om het doel te bereiken zijn binnen het expertisecentrum 4 lectoraten actief: Innnovatie Bouwproces en Techniek, Robotica & Mechatronica, Smart Energy en Solar Productietechnologie en Equipmentontwikkeling. Vragen vanuit de praktijk koppelen we aan één of meer lectoraten. Met onze lectoren, onderzoekers, docenten en studenten werken we in onderzoeksprojecten aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarbij werken overheid, bedrijven en burgers samen. Verbreden we de kennis en kunde van studenten. En leiden op deze wijze onderzoekende professionals op. Zij kunnen vanuit hun vakmanschap bijdragen aan een duurzame samenleving. Het expertisecentrum functioneert als ontwikkel- en onderzoekscentrum.

Het Expertisecentrum Duurzame Innovatie is een belangrijke maatschappelijke speler in toegepast onderzoek en kenniscirculatie.

Volgen

3 vacatures voor nieuwe lectoren

Naar vacatures

Laat uw onderzoek doen door dit Expertisecentrum