Activiteiten

Om excellente leraren op te leiden, is het belangrijk dat beroepenveld, Pabodocenten en studenten een duurzaam partnerschap ontwikkelen. Het Kenniscentrum Pabo Partner in Kennis slaat de brug tussen deze 3 partijen.

Pabo Partner in Kennis richt zich op het vergroten en delen van kennis en het opdoen van nieuwe inzichten om zo het basisonderwijs te vernieuwen en de professionaliteit van alle betrokkenen te vergroten. Dat doen we door:

  • Het organiseren van symposia, conferenties, trainingen en informatiebijeenkomsten voor het werkveld. 
  • Toepassingsgericht onderzoek, bijvoorbeeld binnen de onderzoekslijnen rekenen, wiskunde & didactiek, wetenschap en techniek of gedragsproblematiek. 
  • Onderzoek op vragen vanuit het werkveld.  
  • Persoonlijke coaching van leerkrachten en docenten. 
  • Het opzetten en ondersteunen van kennisteams. 
  • Het opleiden in de school. 
  • De activiteiten binnen de Academische Opleidingsschool. 
  • Cultuureducatie en innovatie.

Themabijeenkomst Omgaan met verschillen

Op dinsdag 7 februari organiseert de Pabo weer een themabijeenkomst. Het thema dit keer is Omgaan met verschillen.

Deze bijeenkomst gaat in op de diversiteit aan achtergronden, leerstijlen en onderwijsbehoeften van leerlingen. En hoe je daar als leerkracht mee omgaat. Samen met de sprekers en de deelnemers neem je praktijkvoorbeelden door met als doel om nieuwe inzichten te creƫren.

Kijk voor meer informatie op de agenda van Avans.

Lees meer over onze activiteiten in de jaaragenda van 2016-2017.

Meer weten

Bel 088 - 525 77 37

Contactgegevens