Valorisatie

Valorisatie is het proces waarin kennis wordt omgezet naar concrete economische, maatschappelijke en culturele waarde.

Bij Avans Hogeschool leiden we studenten op tot startbekwame en toekomstbestendige professionals met een lerende, onderzoekende, ondernemende en verantwoordelijke houding. We doen dit via ons onderwijs en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Maar we doen en willen meer.

Innovatie door samenwerking

We willen onze idee├źn en kennis vertalen naar nieuwe producten, processen, concepten en diensten. Door intensieve samenwerking met bedrijven en instellingen en een effectieve uitwisseling en overdracht van kennis. Anders gezegd: we zetten ons in voor het zo goed mogelijk verwaarden van kennis. Daarmee versterken we de innovatiekracht in de regio.
In een interview met Diederik Zijderveld, lid van het College van Bestuur van Avans, leest u waarom Avans valorisatie belangrijk vindt

Samen met de expertisecentra, de stand-alone-lectoraten en het Centre of Expertise Biobased Economy geeft het Avans Ondernemerscentrum vorm aan de valorisatiedoelstellingen van Avans.

Meer hierover leest u in onze Visie op valorisatie.